In 2008 hebben ruim 63.000 voertuigeigenaren voor ruim 72 miljoen euro subsidie ontvangen voor de aanschaf van een roetfilter of een vrachtwagen met roetfilter. Subsidie roetfilter ook in 2010?
Geen subsidie meer op waardeloze roetfilters
27-02-2009  -  Roetfilters die achteraf in vrachtwagens zijn ingebouwd blijken nauwelijks te werken.
 

 
 
 

Ook in 2009 subsidie voor roetfilter

Voor het nieuwe jaar ligt nog 61 miljoen euro klaar als subsidie voor het inbouwen van roetfilters op bestaande personenautodiesels en Euro 3 vrachtwagens. In 2008 hebben eigenaren van dit soort auto's 72 miljoen euro subsidie ontvangen.

61 miljoen subsidie roetfilter in 2009

 
Een roetfilter op een bestaande diesel houdt 30 tot 70 procent van het fijn stof tegen. Voor nieuwe auto's bestaat er subsidie op roetfilters.


Minister Cramer stopt subsidiëring halfopen retrofit roetfilters voor zware voertuigen
27-02-2009
Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort. Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof. Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50 procent eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiëring beslist.
Het onderzoek van TNO heeft alleen betrekking op één type halfopen roetfilter op zware voertuigen (meer dan 2800 kg), dat nu onder praktijkomstandigheden kon worden getest. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat de fijnstofuitstoot bij nationaal transport met vijf tot twintig procent wordt verminderd, terwijl alleen bij langdurig snelweggebruik, zoals bij internationaal transport, de uitstoot met 20 tot 40 procent daalt. Omdat de subsidiemaatregel was gebaseerd op 50 procent uitstootreductie, zijn de resultaten aanleiding voor het stopzetten van de subsidiëring van halfopen roetfilters voor zware voertuigen.
De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.
Vervolgonderzoek
Om een compleet beeld van de prestaties van alle halfopen retrofit roetfilters op zware voertuigen te krijgen heeft minister Cramer opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitstoot onder praktijkomstandigheden voor meerdere typen halfopen roetfilters. De resultaten van dit onderzoek worden medio mei 2009 verwacht. Op basis van de resultaten wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden halfopen filters opnieuw gesubsidieerd zullen worden.
Andere soorten roetfilters
Gesloten retrofit filters voor zware voertuigen zijn gebaseerd op een andere techniek en voldoen onder praktijkomstandigheden wél aan de uitstootnorm van meer dan 90 procent. Het Rijk blijft subsidie verlenen voor het installeren van gesloten retrofit roetfilters op zware voertuigen.
bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38784

Roetfilter op elke nieuwe bestelauto vanaf 2012
21-01-2009

Nieuwe bestelauto's moeten vanaf 2012 voorzien zijn van een roetfilter in de strijd tegen de luchtvervuiling. Daarom draait een fijnstofovereenkomst waaronder donderdag 19 ondernemersorganisaties, van VNO-NCW, EVO, TLN tot Bovag en RAI, samen met milieuminister Jacqueline Cramer hun handtekening zetten.
Een woordvoerder van Cramer bevestigde woensdag een bericht hierover in De Telegraaf.
Het ministerie van VROM subsidieert de overstap naar zo'n schoon wagenpark met een bedrag van 51 miljoen euro.
(ANP)

Een roetfilter draagt bij aan schonere lucht.
Een verbeterde luchtkwaliteit ontstaat niet vanzelf. Daar moet echt iets voor gebeuren, daar moet voor worden samengewerkt.

Overheid en maatschappij bundelen daarom de krachten. Om uiteindelijk ook samen te profiteren van de voordelen van een verbeterde luchtkwaliteit.

Roetfiltersubsidie, 2x winst: Voordelig & Schoon

2x subsidie voor 1 roetfilter
De gemeente Den Haag heeft een subsidieregeling voor het laten monteren van een roetfilter: de SRDH. De regeling is bedoeld voor particuliere personenauto's met een dieselmotor. Er is ook een landelijke subsidieregeling voor het laten monteren van roetfilters: de SRP. Met deze financiële impulsen stimuleert de overheid om bewust te kiezen voor een roetfilter. De roetfilter is één van de maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bevorderen van duurzame mobiliteit: Schoner Rijden.
http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=63957

Crevits wil 400 euro subsidie voor roetfilter in dieselauto

Vlaams minister van Milieu Hilde Crevits wil de plaatsing van roetfilters op bestaande dieselwagens voor 80 procent subsidiëren. Dat komt neer op zo'n 400 euro, hetzelfde bedrag als de subsidie die nu al in Nederland wordt toegekend. Crevits gaat daarvoor een voorstel indienen bij de Vlaamse regering, zei ze in De Zevende Dag.

Subsidies
Voor nieuwe dieselwagen met een roetfilter krijg je vandaag al een subsidie. Nochtans zijn slechts een derde van de ingeschreven nieuwe dieselwagens uitgerust met dergelijke filter, aldus nog de minister. De minister herinnerde er ook aan dat dat de Vlaamse regering al beslist heeft de verkeersbelasting afhankelijk te maken van de milieuvriendelijkheid van het voertuig. De minister erkende dat de problematiek van het fijn stof ernstig is en pleitte voor een Europese aanpak, aangezien het fijn stof niet aan de grenzen stopt.
http://www.hln.be/hln/nl/2656/Global-Warming/article/detail/518902/2008/11/30/Crevits-wil-400-euro-subsidie-voor-roetfilter-in-dieselauto.dhtml

Het ministerie van VROM stelt dit jaar 61 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor de aanschaf van roetfilters en schone motoren in dieselvoertuigen. Dat heeft SenterNovem, die de regeling uitvoert, dinsdag bekendgemaakt.

Markt laat subsidie op roetfilter shovels liggen
16-01-2009 00:00 | Ingrid Koenen

ROTTERDAM - Shovels, verreikers en ander materieel rijden nog nauwelijks rond met roetfilters. Het ministerie van VROM heeft miljoenen gereserveerd voor de inbouw en rekende afgelopen jaar op tweeduizend subsidieaanvragen, maar kreeg er slechts zeventig binnen.
Bron: http://www.cobouw.nl/cobouw/nieuws/toonnieuwsartikel.jsp?di=461673

Momenteel heeft nog maar één op de drie nieuwe bestelwagens een ingebouwd roetfilter, waardoor de auto voldoet aan de hoogste emissienormen. Het bedrijfsleven, waaronder MKB, VNO, Bovag, RAI en EVO, verplicht zich om dat in mei van dit jaar al tot de helft te hebben verhoogd. Met het juiste advies en wat subsidie op de roetfilter moet dat per 1 januari 2012 zijn uitgegroeid tot honderd procent.


Uitlaatgassen van dieselauto's bevatten roet (fijn stof). Roetdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid, daarom heeft de Europese Commissie normen opgesteld voor fijn stof. Nederland haalt op veel plaatsen de Europese normen voor fijn stof niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat jaarlijks mogelijk 18.000 mensen voortijdig sterven door de vervuilde lucht die ze inademen.


Een roetfilter onder een bestaande auto valt pas onder de subsidieregeling als het type goedgekeurd is door Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Volgens de RDW zijn veel aanvragen niet compleet en leidt dit tot vertraging.

Subsidieregeling retrofit lichte voertuigen (SRP)
De Subsidieregeling retrofit lichte voertuigen(SRP) is een regeling van het Ministerie van VROM. Bestaande personenauto's en lichte bestelauto's die worden uitgerust met een roetfilter kunnen voor deze subsidieregeling in aanmerking komen.

Subsidie roetfilter
Een roetfilter is bestemd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, dit is belangrijk voor ieders gezondheid. Daarom ontvangt u een bijdrage van de overheid als u een roetfilter laat inbouwen in een bestaande vrachtwagen, OV bus of touringcar. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type roetfilter dat wordt ingebouwd en het motorvermogen en het gewicht van het voertuig.
De subsidie wordt uitgekeerd aan het gecontracteerde APK-inbouwstation die het roetfilter inbouwt. Het subsidiebedrag zal worden verrekend door het inbouwstation met de voertuigeigenaar.
Bron: http://www.senternovem.nl

Een roetfilter is een poreuze wand die de uitlaatgassen doorlaat, maar roetdeeltjes tegenhoudt. De roetdeeltjes worden afgevangen doordat zij vastkleven aan de wanden van de poriën van het filtermateriaal. De poreuze wand zit een in een metalen omhulsel en kan relatief eenvoudig onder de uitlaat worden gemonteerd. De roetproductie bij dieselvoertuigen is dusdanig groot dat een filter in de regel na 600-1000 kilometer totaal gevuld is met roet. Het opgevangen roet moet verbrand worden, anders verstopt het. Die verbranding vindt pas goed plaats bij een hoge temperatuur van de uitlaatgassen. Deze hoge temperatuur is geen probleem als je op de snelweg rijdt. Maar in de file of in de stad haal je die temperatuur in de uitlaat niet. En zonder verbranding van de tegengehouden deeltjes zou het filter verstoppen. Voor filters die in nieuwe auto's worden geleverd hebben fabrikanten verschillende manieren ontwikkeld om dat verstoppen te voorkomen. Die filters houden 95% of meer van de roetdeeltjes tegen.

Voor bestaande diesels (retrofit) zijn er nu half-open filters op de markt. Deze filters laten altijd een deel van de uitlaatgassen door, zodat het filter niet verstopt kan raken. Deze filters hebben een rendement van 30 tot 50 procent en zijn net zo betrouwbaar als de roetfilters die af-fabriek in nieuwe auto's worden gemonteerd.
Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=25320#watis

Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Dubbel glas subsidie

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

 

Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven 

 

Stichting Duurzaam Verder